.

Bürgschaft

Lernnugget Bürgschaft

Dieses E-Learning Lernnugget beschäftigt sich mit dem Thema Bürgschaft.

  • Was ist eine Bürgschaft?
  • Folgen, wenn man eine Bürgschaft eingeht
  • Gefahren einer Bürgschaft
  • Auswirkungen der Bürgschaft
  • Alternativen zur Bürgschaft

Empfohlen ab der 10. Schulstufe, Dauer: 10 Min

Lernnugget Bürgschaft (ohne SprecherIn) starten

 

Lernnugget Bürgschaft (mit SprecherIn) starten